Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
daũžtis
Reikšmė:
пробиваться, толкаться, выпираться
Straipsnelis:
[Aptariamos praslavų leksemų baltiškosios paralelės; nagrinėjami slavų *dunda refleksai.] Slovn. dúzati se ʻтолкаться, напиратьʼ [SP V, 118, plg. *duzati] gretintina su lie. daũžtis ʻпробиваться, толкаться, выпиратьсяʼ. žr. dundulis
Šaltinis:
Аникин 1997 (1998), 222

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas