Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dauburỹs
Straipsnelis:
žr. dubti
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 356–359
Antraštė:
dauburỹs
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. даўбуры́ ‘šienaujamos lomos tarp laukų, lankos’ (vakarų br.) < lie. dauburỹs ‘dauba, klonis’ Rozvadovskis Wybór pism II 350, Karskis Б 129.
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 54

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas