Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
daug, daugel
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiai, žymintys sąvokas ‘daug, daugel’, dažniausiai susiję su žodžiais, žyminčiais ‘pilnas, didelis’ ir pan. Lie. daug, daugel, la. daudz adv. su gen. sg. ar pl. (la. taip pat su nom., ir nom. pl. daudzi), le. dużo, galbūt giminiškas le. duży ‘stiprus’, go. daug, s. ang. dēag, s. v. a. toug ‘yra naudingas’, gr. τυγχάνω ‘sutikti, pasiekti’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 922–923

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas