Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dẽšimt(is)
Straipsnelis:
Autoriaus nuomone (plg. Szemerényi), bl. *dešimt- ir sl. *desęt- yra ide. *dem̥t tęsinys (o ne darinys su priesaga -t) [747] su daiktavardžių galūnėmis: iš pradžių t kamieno, vėliau perdirbta į i kamieną. [...761] Priebalsinio kamieno linksniavimo likučiai: dial. gen. sg. dešimtès, nom. pl. dẽšimtes, gen. pl. dešimtų̃.
Šaltinis:
Comrie 1992, 746–747, 761

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas