Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dẽšimt(s)
Straipsnelis:
Nulinis to paties skaitvardinio kamieno laipsnis glūdi ide. *(d)k̑m̥tóm ‘dešimtis (dešimčių), šimtas’ (skr. śatám, lo. centum, etc.), o dentaliniai lyties *dek̑m̥ išplėtimai gerai žinomi (gr. δεκάδ-, skr. daśat-, s. norv. tīund ‘a tenfold, dešimt’, go. taíhun-tēhund ‘ten-tenfold, šimtas’, s. bažn. sl. desętĭ, lie. dẽšimt(s) ‘10’.
Šaltinis:
Puhvel 1976a, 26

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas