Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dẽšim(t)s
Straipsnelis:
Autorius mano, kad r. девяносто ‘90’ kilęs iš senesnio *desędosъta, kur *desę = lie. dešim(t)s ‘10’; dėl formos sudėties plg. lo. undēvīgintī ‘19’. Iš čia disimiliacijos būdu (dviejų d) *десянос(ъ)та. Kadangi ši forma nebuvo etimologiškai aiški, tai ji savo reikšmės pagrindu buvo pakeista į *девянос(ъ)та, iš kur dabartinė девяносто.
Šaltinis:
Эндзелин 1949, 3

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas