Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dẽšinas, dešinė̃
Straipsnelis:
Įvairių indoeuropiečių kalbų pavadinimai ‘dešinė’ paprastai yra vedami iš vienos ide. pamatinės formos su palataliniu *k̑: *dek̑s-. S. i. dakṣina-, gr. δεξιός/δεξιά, lo. dexter, go. taihswa/taihswo, s. sl. desnŭ, lie. dẽšinas/dešinė̃, s. air. dess ir t. t. Tačiau tokiai rekonstrukcijai prieštarauja s. i. pavyzdys su k. O kitos sateminės kalbos – senovės slavų ir lietuvių – rodo esant s resp. š, t. y. normalų ide. *k̑ atliepinį. Tačiau pastebėtina, kad šios kalbos supaprastinusios pirmykštę priebalsių samplaiką: k+s. Čia ir gali būti sprendimas. Senovės slavų s ir lietuvių š gali būti tik asimiliacijos ir tolesnio supaprastinimo padarinys. Panašus reiškinys (nors ir ne sateminėje kalboje) yra senovės airių kalboje: dess, t. y. ss<*ks. Taigi yra teisinga rekonstruoti pamatinę formą *deks- su veliariniu k, be to, senovės indų, lotynų, graikų ir gotų kalbos parodo tikrą raidą, o s. sl. s, lie. š kilusios ne iš ide. *k̑, o yra asimiliacijos ir supaprastėjimo padarinys, tai rodo ir senovės airių kalba.
Šaltinis:
Peeters 1976, 10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas