Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dešra
Straipsnelis:
Lie. dešra, la. desa etimologija neaiški. Kitose ide. kalbose žodžio, žyminčio šią sąvoką, šaltiniai labai įvairūs: ‘česnakas’ (gr. ἀλλᾶς < *ἀλλᾶεις, lo. alium ‘česnakas’), ‘druska’ (it. salsiccia, s. pranc. saussiche ir t. t. < lo. salsicia, kur pirmasis dėmuo salsus ‘sūrus’), ‘riebalai’ (s. isl. mǫrbjūga, kur pirmas dėmuo mǫrr ‘riebalai’), ‘inkstai’, ‘skrandis’, ‘žarna’ ir t. t. Dažnai dešros pavadinimas būna pasiskolintas iš neide. k. (s.-kr. kobasica, le. kiełbasa, r. kolbasa gali būti skolinys iš hebr. kolbasar ‘visų rūšių mėsa’ atėjęs per žydus mėsininkus).
Šaltinis:
Buck 1949, 367
Antraštė:
dešrà
Straipsnelis:
[Aptariami Lietuvos lenkų tarmės lituanizmai]. Le. trm. dieszry ‘kiełbasa’ yra skolinys iš lie. dešrà.
Šaltinis:
Rutkowska 2009, 87
Antraštė:
dešrà
Reikšmė:
колбаса
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami lituanizmai periferinėse lenkų šnektose Trakų ir Švenčionių rajone. Minėtoje teritorijoje užfiksuota aiškią lietuvišką etimologiją turinti le. trm. ʒ’ašra – le. ‘блюдо из тертого картофеля, начиненного в свиные кишки и запеченного на противне или сковородке’, br. дзя́шар, дзя́шра, дзя́шары, дэ́шры ‘1. колбаса, начиненная, крупами либо картофельной кашей и запеченная в печи’, 2. ‘толстая кишка’ (Švenčionių r.), дзя́шарныя кiшкi ‘толстые кишки’ (Breslaujos r.) < = lie. dešrà ‘колбаса’.
Šaltinis:
Веренич 1989, 196–197

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas