Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dẽbras
Reikšmė:
bebras
Straipsnelis:
Lie. dãbras ʻbebrasʼ turi panašų formalųjį darinį sr.-kr. дaбар ʻбобрʼ < prasl. *bьbrъ su disimiliacija. Dar plg. rus. бить бобра – не видать добра.
Šaltinis:
Топоров 1997 (1998), 412

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas