Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dẽgas
Reikšmė:
nuodėgulis
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. дзе́га ‘titnagas’ < lie. *dega (plg. dẽgas ‘nuodėgulis’, dẽgė ‘deglas’, dãgas ‘beržo kempinė ugniai įskelti’ ir panašius dègti šeimos žodžius). Br. trm. ге́га ‘titnagas’ < lie. trm. *gega (plg. g’ektùkai ‘degtukai’, pàg’eg’ge̤• ‘padegė’, žr. Zinkevičius Lie. dialektologija 140; dėl d’, t’ > g’, k’ dar plg. Otrembskis GJL I 354 tt.). Plačiau žr. Smulkova O białoruskim ǵ’ega ‘krzemień’ – ZPSS 215 – 221.
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 54

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas