Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
degmatìs (dial.) (Rod.)
Reikšmė:
didelis karštis
Straipsnelis:
Priskirti dẽgmatį vertiniams pirmiausia turbūt leidžia gana neįprasta žodžio daryba. […] baltarusių šnektose kone greta vartojami tos pat reikšmės гóрач ir гарачыня́ (žr. Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча, I, 1979, 465, 424), esame nuomonės, kad гóрач tiesioginis lie. atitikmuo galėjo būti tos pat reikšmės degumà […] plg. tankumà ‘tankynė’, tamsumà ‘tamsis’, tolumà ‘tolis’ izoliuotose lie. šnektose Baltarusijoje, kuris br. žodžio pavyzdžiu čia lietuviškai suvokiamas kaip nepriesaginis žodis, o reikšti гарачыня́ bus buvusi pavartota antroji priesaga -tis […] (plg. LKG I, 290; dar izoliuotų lie. šnektų žodį nẽkęstis ‘neapykanta’). Tad degmatìs šaltinis greičiausia bus buvęs *degumatìs. Laikyti dẽgmatį kilusį iš dẽgmečio (dẽgmetis LKŽ II² 367) nelabai leidžia ir kirčiavimas, ir semantika.
Šaltinis:
Grinaveckienė 1997, 192

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas