Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
deivóti
Reikšmė:
žiūrėti, stebėti
Straipsnelis:
Šakniai *dei- ‘skaidriai spindėti, žibėti, mirgėti, šviesti’ atstovaują senieji paveldėti vediniai yra labai nutolę vienas nuo kito, izoliavęsi, plg. lie. dienà, diẽvasdeivė̃ [ir kt.], kiek abejotiną (beje, kažkodėl nepakliuvusį į E. Fraenkelio žodyną) deivóti ‘žiūrėti, stebėti’ (plg. č. divati se ‘žiūrėti’, gr. δέατο ‘rodyti’ ir kt.) ir pagaliau dar labiau abejotinos kilmės džiū́tidžiáuti (la. žûtžaût).
Šaltinis:
Urbutis 1972c, 130

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas