Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
(nu)-del̃gti
Reikšmė:
nudiegti
Straipsnelis:
žr. dalgis
Šaltinis:
Mažiulis 1978a, 95–96

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas