Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
delikatnùs
Straipsnelis:
Įdomios yra slaviškų skolinių poros su formantu -nus ir be jo, atitinkančios slaviškas leksemas su priesaga le. -ny, br. -ны: […] delikatnùs, delikatùs ← le. delikatny, br. далікáтны […].
Šaltinis:
Темчин 1994, 51

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas