Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
délna, délnas
Straipsnelis:
Toch. A āle, B *alyiye ‘delnas’. Šis žodis skaidosi į intensyvinį priešdėlį ā- A, a- B ir į elementą A *le, B *lyiye, kilusį iš senesnio *dle (A), *dlyiye (B), kurių *dl- randame tos pačios reikšmės baltų-slavų žodyje, kuris iki šiol neturėjo patenkinamo paaiškinimo, plg. lie. délna, la. del̂na ‘vidinis plaštakos paviršius’, s. sl. dlanь ‘delnas’, s. r. dolonь ‘vidinis plaštakos paviršius’ ir t. t., kuriuose aiški priesaga -n- (dėl šių žodžių plg. Fraenkel 87 t.). Toch. A āle, B *alyiye turi tocharams būdingas priesagas A -e, B -iye (Van Windekens, Orbis 1970, XIX, 431 t., 437; 1968, XVII, 120 t.). Šis tikslus tocharų (kur lie. délna ir t. t. reikia kildinti iš ide. *dl-) atitikimas su baltais ir slavais leidžia atsisakyti iki šiol siūlytų aiškinimų (Van Windekens, Lexique XI, 1941; Orbis 1963, XII, 484; Schneider, IF 1941, LVIII, 172).
Šaltinis:
Windekens 1976, 161

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas