Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
délti
Reikšmė:
dilinti
Straipsnelis:
Lie. trm. délti, dẽlia, dė́lė ‘dilinti’ turi baltiškas (ar net senesnes šaknis).
Šaltinis:
Kaukienė 2006, 379
Antraštė:
délti
Reikšmė:
dilinti, daryti buku
Straipsnelis:
Lie. délti ‘dilinti, daryti buku’ – itin senas veiksmažodis, su rekonstruojama šaknimi *delh₁- (LIV, 114). Greta pateikiamas žemaičių es. l. 1 asm. delù, kaip dìlti ‘sich abnutzen, schwinden’ forma. Ji gretinama su la. atitikmeniu delu (plg. dilt ‘abnehmen, sich verschleißen’, kildinamu iš *délh₁-e-. Pastarieji pavyzdžiai rodytų abliautą e ~ i, kurį baltų kalbose būtų galima aiškinti kaip ankstesnę e ~ zero kaitą sonantinėse šaknyse. Kita vertus, žemaičių ir la. formoms būdinga nekirčiuotų balsių apokopė, taip pat galėjusi turėti įtakos. Abliautinė dilt e-laipsnio ~ i-laipsnio paradigma gali būti antrinė. Lie. délti prezenso kaitymo paradigma (vns. 1 asm. deliù, dgs. / vns. 3 asm. dẽlia greičiausiai paveldėtas ir atspindi ide. j-prezensą R(é-i̯e- (LIV 19, *spék̑-i̯e-), plg. lo. dolō, -āre ‘process, treat, work on’ (LIV, 114).
Šaltinis:
Vijūnas 2011, 187–190

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas