Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
deltijà
Straipsnelis:
Lie. deltijà – žodžio delčià variantas. Skardžius 1943, 82 jį vadina neaiškiu -ija darininiu. Deltijà galėjo būti suformuotas taip pat, kaip ir deadjektyviniai vediniai (pvz., Juodijàjuodas, pilnijà ‘pilnatis’ ← pilnas ir kt.). Jis galėjo būti padarytas iš dalyvio deltas. Dar žr. delčià.
Šaltinis:
Vijūnas 2011, 198

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas