Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
derė́ti
Straipsnelis:
Lie. derėti Machek ES² 113 siejo su č. dial. děditi ‘padėti, išeiti į sveikatą’, kuris remiasi s. č. reikšmėmis: ‘padėti, pagelbėti, išeiti į naudą’, ‘uždirbti, gauti pelno’, ‘atkakliai ko nors laikytis, būti atkakliam, tvirtam’. Tam nėra pagrindo.
Šaltinis:
SłPr III, 112
Antraštė:
derė́ti
Straipsnelis:
žr. draũgas
Šaltinis:
Seebold 1970, 167–168
Antraštė:
derė́ti
Straipsnelis:
Antrajame V. Macheko žodyno leidime (V. Machek, Etymologický slovník jazyka českého, Praha, 1968) leksema děditi ‘sektis, pavykti’ atskiria nuo děd ir sugretina su lie. derė́ti.
Šaltinis:
Варбот 1970 (1972)b, 376
Antraštė:
derė́ti
Reikšmė:
tikti, pritikti, būti tinkamam, tikti vienas kitam; praversti; vertėti, apsimokėti; lažintis, tartis, daryti sutartį
Straipsnelis:
Lie. derė́ti ‘tikti, pritikti, būti tinkamam, tikti vienas kitam; praversti; vertėti, apsimokėti; lažintis, tartis, daryti sutartį’ = la. derêt, -u, -ẽju ‘tikti, pritikti, būti tinkamam, tikti vienas kitam; praversti; vertėti, apsimokėti’.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 89
Antraštė:
derė́ti
Reikšmė:
tartis, lygti; lažintis; sugyventi, tikti; augti, duoti derlių; sektis
Straipsnelis:
Veiksmažodis derė́ti, dẽra / -i / -ia ‘tartis, lygti; lažintis; sugyventi, tikti; augti, duoti derlių; sektis’ < ide. *der- ‘pl46ti, dirti kailį; kankinti, skelti, skaldyti’ arba ide. *dʰer- ‘pritvirtinti, fiksuoti’, ide. *dher- ‘laikytis (papročių religijos)’. Veiksmažodis derė́ti turi bendrašaknių šakninių veiksmažodžių kitose indoeuropiečių kalbose: *der- / *dir- ‘(gerai) skelti’ → ‘būti tinkamam’: lie. dir̃ti, dẽra (dìria), dýrė ‘lupti, plėšti ir kt.’ = la. dìrât, -ãju ‘lupti, plėšti, dirti’; s. sl. dьrati (< *dirti), deru ‘plėšti’, gr. δείρω ‘diriu’ (< *deri̯ō); s. i. dar- ‘sprogdinti’, av. darədar- ‘skelti’, go. ga-tairan tr. ‘zerreiβen’.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 225

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas