Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
deriūgà, deriū̃gas
Reikšmė:
tinginys, apsnūdėlis, laužas
Straipsnelis:
Iš šaknies *der- ‘lupti (odą), plėšti’ palikuonių lietuvių kalboje (plg. lie. dìrti ir t. t.) čia tiktų prisiminti deriūgà (deriū̃gas) ‘tinginys, apsnūdėlis, laužas’...
Šaltinis:
Urbutis 1989c, 52

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas