Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
derìngas
Straipsnelis:
Seržantas aprašo priesagų ir galinių žodžio skiemenų priegaidžių distribuciją visuose latvių tarmių priegaidžių plotuose (A – vakarinis 2 priegaidžių plotas, B – rytinis 2 priegaidžių plotas, C – trijų priegaidžių plotas). Priesaga -īgs. C: Ērģeme [262], Lugaži [263], Valka [264], Rauna [296]: -îgs: agrîgs, âkstîgs, ãtrîgs, aûglîgs, dziêdîgs; B: Aknīste [368], Cibla [488]: -eîks³: brîdeîks; Sinole [392], Ērgļi [324], Ogre [325], Baltinava [478]: -îks², -ìks³: sî3dî/ìks; Nereta [365]: -ígs³: darbígs; Vecgulbene [401], Gulbene, Lizums: -ìgs³: derìgs, ticìgs. Ši priesaga tiksliai atitinka lie. derìngas (1).
Šaltinis:
Seržants 2003, 113

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas