Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
derýbos
Straipsnelis:
Seržantas aprašo priesagų ir galinių žodžio skiemenų priegaidžių distribuciją visuose latvių tarmių priegaidžių plotuose (A – vakarinis 2 priegaidžių plotas, B – rytinis 2 priegaidžių plotas, C – trijų priegaidžių plotas). C: Ērģeme [262], Lugaži [263], Valka [264], Rauna [296]: -ĩba²: arklĩba, aûglĩba; B: Aknīste [368]: -eîba³: gańeîba, łabeîba; Sinole [392]: -îba³, -ìba³: tìrî/ìba; Nereta [365]: -íba³: labíba; Lejasciems [393], Ērgļi [324], Ogre [325], Kārsava: -îba³: labîba, bìdrîba; A: Kūdums [284]: -ĩba: labĩba; Vilzēni, Bauņi: radĩbas, gudrĩba. Plg. lie. derýbos 1, vėlýbas, etc.
Šaltinis:
Seržants 2003, 97–98

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas