Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
desėtynà
Reikšmė:
dešimtis
Straipsnelis:
Dalį senųjų raštų pavyzdžių s. v. desėtynà ‘dešimtinė’ galima, rodos, skaityti desetina (su antruoju e), ir tada šalia jau nurodyto br. десятина tiktų dar pridėti s. br. десетина (gal ir le. dziesięcina, turint galvoje, kad XVI a. antr. pus. jau ne tik dalyje tarmių, bet ir šviesuomenės kalboje buvo plačiai įsigalėjęs nosinių balsių nenosinis tarimas).
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 13

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas