Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
deviñtinės
Reikšmė:
uroczystość ku czci zmarłego odbywająca się dziewiątego dnia po śmierci; święto Bożego Ciała obchodzone w czwartek dziewiątego tygodnia po Wielkanocy
Straipsnelis:
Lie. deviñtinės pl. ‘uroczystość ku czci zmarłego odbywająca się dziewiątego dnia po śmierci; święto Bożego Ciała obchodzone w czwartek dziewiątego tygodnia po Wielkanocy’ (: deviñtinis ‘devintas’), devintaĩnis ‘dziewiąta część’ (: deviñtas) – lie. žodžiai pateikiami kaip įrodomi paralelė šalia sl. *devętina ‘ko nors devinta dalis, nona pars’, piet. ir ryt. ‘ko nors devyni vienetai; devynių žmonių grupė’, *devętiny pl. ‘devintinės’ : slov. devetína ‘devinta ko nors dalis’, s. le. dziewięcina ‘nona pars’, s.-kr. devetìna, devètina ‘t. p.’, nuo XVIII a. ‘devinta duoklės dalis’, s. č. XIV a. devětina ar devietina ‘devinta valanda, nona’, bž. ДЕВѦТИНЫ ‘novendalia, officium mortuorum’, bulg. lud. девети́на, dažn. pl. деветины ‘mirusiojo paminėjimas praėjus devynioms dienoms po jo mirties’, s. r. ДЕВѦТИНЫ ‘devintinės’, r. dial. девяти́ны pl. ‘devinta diena po mirties, devintinės, devynios dienos’, девяти́на audimo terminas. Slaviški žodžiai padaryti iš *devętъ su priesaga *-ina. Žodis yra vienas iš daugelio senoviško devintainio skaičiavimo pėdsakų.
Šaltinis:
SłPr III, 87–88

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas