Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
devintõkas
Reikšmė:
devintos klasės mokinys
Straipsnelis:
Lie. devintõkas ‘devintos klasės mokinys’ – tikslus atliepinys šalia sl. *devętakъ vak. ir piet. ‘kas sudėta iš devynių vienetų, novenarius, novennis’: le. dziewiątak ‘belka dziewięć sążni długa’ (tik SW, be šaltinių), s.-kr. devètāk ‘devynmetis; devynmetis patinas’. Tai priesagos *-akъ vediniai iš *devętъ, priesaga atlieka būdvardžių ir skaitvardžių sudaiktavardėjimo funkciją.
Šaltinis:
SłPr III, 83

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas