Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
diẽmedis
Straipsnelis:
Pr. *deim- atstatoma pagal vietovardžius: Deim, upė, Deyme, Deheme. Siejama su lie. diẽmedis < *diev-medis. Endzelīns FBR 1923, III, 113 mano, kad šis pavadinimas ne ide. kilmės.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 317

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas