Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dienìnis
Reikšmė:
kerdžius
Straipsnelis:
Lie. dienìnis ‘kerdžius’ siejamas su lie. dienà.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1970b, 27
Antraštė:
dienìnis
Straipsnelis:
Pr. deinennin ‘dieninis’ tiksliai atitinka lie. dienìnis (diẽninis), s. sl. ДЬНЬНЪ, s.-kr. дàнањи; s. č. denní, denný, slovk. denný, le. dzienny, kaš. ʒenny, s. r. дѣньный, r. денной ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 320
Antraštė:
dienìnis
Reikšmė:
kerdžius
Straipsnelis:
Rytų aukštaičių tarmėse vartojamas kerdžiaus pavadinimas dienìnis – substantyvizuotas būdvardis. Jis greičiausiai yra dienà ‘metas nuo ryto ligi vakaro…’ vedinys. Tai patvirtintų priešdėliniai vediniai padienỹs ‘piemuo ar kerdžius, kurė atskiromis dienomis paeiliui maitina jį samdę šeimininkai’, padiẽnis ‘t. p.’ (LKŽ IX 47–48). Dar žr. dienì ‘turėsianti, vesianti, laukianti (apie kumelę)’.
Šaltinis:
Karaliūnas 2006, 109–110

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas