Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
diẽnytis
Straipsnelis:
Ne tik lie. trm. diẽnyti(s) ir ypač dienė́ti retumas, bet jau vien formos ryškus nesutapimas su sl. *dьniti sę ir *dьněti neleidžia sakyti, kad tai kadaise buvusių bendrų bl.-sl. vedinių tęsiniai, o ne tegu iš esmės ir to paties paveldėtinio pamatinio žodžio (dienos pavadinimo), bet skirtingų jo variantų iš pat pradžių atskiri dariniai.
Šaltinis:
Urbutis 1998f, 297

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas