Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dievabaimis
Straipsnelis:
[Recenzuojamasis J. Palionio veikalas Lietuvių literatūrinė kalba XVI-XVII a., Vilnius, 1967, § 211 papildomas naujadarais, kurie galėjo būti sudaryti pagal slavų pavyzdį] Dievabaimis ‘pamaldus’ (DP) – tai le. bogobojny.
Šaltinis:
Safarewicz 1969, 228

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas