Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
diẽvas, diẽvo
Straipsnelis:
[Gen. sg.] s. bažn. sl. boga, lie. diẽvo, la. dieva – formos (su tam tikrais pakitimais) kilusios iš ide. abliatyvo su *-ōd.
Šaltinis:
Bjorvand 1991, 98

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas