Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
diẽviškas
Straipsnelis:
Būdvardžių daryba su *-isko- – tai viena iš pačių ryškiausių bl., sl. ir germ. kalbų darybos bendrybių, plg. s. sl. božьskъ, go. gudisks ‘Dievo’ ir analogišką lie. diẽviškas, la. dievisks vartojimą senuosiuose raštuose, pvz.: giwena i galibes Diewißkos (K. Sirvydo „Punktai Sakymų“ II, 227₂₈₋₂₉); s. la. (J. Langijaus) Deewiski (Deewigi) Wahrdi, das ist Deewa Wahrdi (Blinkena 2002, 187); taip pat pr. en prūsiskan tautan (im Land zu Preussen) III 17₂₁. Šio darybos tipo atšvaitų galima rasti ir kai kuriose kitose giminiškose kalbose (plg. Porzig 1954, 201–202; Ivanov 1988, 53).
Šaltinis:
Ambrazas 2005, 9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas