Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dievinti
Reikšmė:
lenktis, garbinti, поклоняться, почитать
Straipsnelis:
[170] Daugiausia izoglosų pastebima tarp frigų ir graikų, frigų ir baltų slavų, frigų ir armėnų. [... 177] [44 išnaša: [frig.] tiwotas kildiname iš numanomo veiksmažodžio *tiwo ‘lenktis dievams, [r.] поклоняться богам’, plg. s. i. pari-devati ‘apverkia (kviesdama visus dievus), [r.] оплакивает (призывая всех богов вокруг)’, plg. (antrinį) lie. dievinti ‘lenktis, garbinti, [r.] поклоняться, почитать’. Ryšys su pr. tauto ‘šalis, страна’, la. tauta, go. þiuda ‘tauta, народ’ ir t. t. neįmanomas.] [tiwotas – iš tokio sakinio: voc. f.: matar. Kuḅele. ja. ḍibe. ja. ḍuman. ektetoj [...] jos. tiwotas. peret. daj ‘O, motina Kubele, o (tu), kad maistas būtų, kad bendrija susiformuotų, kaip prašo tikinčiųjų susirinkimas, padaryk, [r.] О, мать Кубела, о (ты), что (есть) пища, что общину основала, как […] собрание верующих просит, сделай!’ (A 28(34)] [Yra ir kitokios tiwotas šifravimo galimybės].
Šaltinis:
Дьяконов, Нерознак 1977, 170, 177

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas