Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
diẽvojis
Reikšmė:
dievo, [ang.] of deity
Straipsnelis:
Kai kurios [kalbos] modifikavo ankstyvą genityvo funkciją turėjusią formą išvesdamos iš jos ya- kamieno […] būdvardį (kaip gr. πάτριος), kuris pakeitė genityvą, kaip ir luvių bei likiečių atveju (maššanaššiš ‘dievo, [ang.] of deity’ kaip πάτριος ‘tėvo, [ang.] of father’ – plg. panašius degenityvus lie. diẽvo-jis ‘dievo, [ang.] of deity’ […]).
Šaltinis:
Palmaitis 1981, 75

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas