Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
diẽvojis, diẽvoji
Straipsnelis:
Savo archaiškumu ir struktūra nuo senàsis nesiskiria ir įvardžiuotinės formos, kurių pirmasis komponentas yra senasis (u ir o kamieno) vienaskaitos vietininkas + enklitikas jis[…] Enklitikas jis galėjo eiti ir po daugiskaitos kilmininko […], ir po vienaskaitos kilmininko, plg.: diẽvojis medžias ‘dievo miškas’, diẽvoji bitė Lz.
Šaltinis:
Rosinas 1976, 154

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas