Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dilčià
Reikšmė:
delčia
Straipsnelis:
Lietuvių kalbos paveldėtą balsių kaitą reprezentuoja šios eilės: 1) žélti : žãlias : žė́lė : žolė̃ : žìlti; 2) snéigėti : sniẽgas : snaĩgė : snìgti; 3) daubà : duobė̃ : dùbti. Tarmėse pasitaiko nemažai kaitos sumaišymo atvejų, kai atskiri žodžiai sakomi su kitais tos pačios eilės balsiais. Daugelis pavyzdžių atsiradę dėl liaudies etimologijos: dilčià (Pandėlys, Karsakiškis) ‘delčia’ : dìlti.
Šaltinis:
Zinkevičius 2010c, 242

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas