Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dil̃čius
Reikšmė:
delčia
Straipsnelis:
Lie. delčià variantas dil̃čius padarytas taip pat, kaip ir del̃čius – iš archajinio to-dalyvio (greičiausiai *diltas). Nors pastarasis nėra paliudytas, jis galėjo atsirasti, kuomet iš veiksmažodžio dilti buvo formuojami to- dalyviai. Tai leidžia manyti, kad dilčius senesnis nei jo e-laipsnio giminaičiai delčius ar delčis. Dar žr. delčià.
Šaltinis:
Vijūnas 2011, 192

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas