Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dil̃bti, nudil̃bti
Reikšmė:
nuleisti akis
Straipsnelis:
Prasl. *dĺ̥bti turi tokius ne slaviškus atitikmenis: lie. nu-dilbstù, -dìlbti ‘nuleisti akis, [le.] spuscić oczy’, n. v. dölben ‘mušti, [le.] bić’, s. v. a. bi-telban ‘užkasti, grzebać’, s. ang. delfan ‘kasti, [le.] kopać, grzebać’. (SłPr, Zeszyt próbny, Kraków, 1961).
Šaltinis:
Петлева 1966 (1968), 365

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas