Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dilgė́ti, dìlga, dilgė́jo
Reikšmė:
perštėti
Straipsnelis:
žr. dalgis
Šaltinis:
Mažiulis 1978a, 95–96

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas