Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dìlga
Reikšmė:
dilgė
Straipsnelis:
žr. dal̃gis
Šaltinis:
Mažiulis 1978a, 95–96
Antraštė:
dìlga
Straipsnelis:
žr. dilgė
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 326–327

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas