Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dìlti
Reikšmė:
trintis, mažėti, daryti buku
Straipsnelis:
Lie. dìlti ‘trintis, mažėti, daryti buku’ su istoriniu nuliniu laipsniu kilęs iš senesnio veiksmažodžio su intarpą turinčiu prezensu *d-in-l- (< *d-n̥-l-). Greičiausiai jis atsirado jau po ide. prokalbės ir priklausė produktyviam darybos tipui (dėl pastarojo žr. Gorbachov 2007, 200ff., 203). Dar žr. delčià. Pirminė jo reikšmė galėjo būti ‘pradėti mažėti, bukti’. Intranzityvus *dinla ilgainiui pavirto į dyla (< dįla).
Šaltinis:
Vijūnas 2011, 190

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas