Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
diminìdas
Reikšmė:
dinamitas
Straipsnelis:
Lie. trm. diminìdas (Gervėčiai) ‘dinamitas’ – metatezės rezultatas.
Šaltinis:
Zinkevičius 2010a, 64

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas