Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dir̃žas
Reikšmė:
‘sagtimi susegama juosta; juosta mašinai varyti; žemės rėžis’
Straipsnelis:
La. dir̂ža ‘ein ledener Gürtel; Gürtel, Riemen’ (iš *dirz-jā), lie. diržùs ‘diržingas, tąsus’ (denominatyas diržė́ti ‘darytis diržingam, kietėti’), diržnas ‘diržingas, tvirtas’.
Šaltinis:
Karaliūnas 1971b, 169–175

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas