Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dir̃žnas
Reikšmė:
zäh
Straipsnelis:
[Ginamas i-kamieno būdvardžių indoeuropietiškas senumas.] Lo. fortis ‘tapfer’ (plg. s. lo. forctis, forctus, horctus) < *dʰr̥g̑ʰti- šalia ro-būdvardžio *dʰr̥g̑ʰro-: av. dərəzra- ‘fest’, lie. dir̃žnas ‘zäh’, lo. berber (Carmen Arvale) < *ferfros < *dʰerg̑ʰro- (plg. J. Katz, HSCP 98, 1998, 215t.). Katzo postuluojamas to-būdvardis yra paliudytas s. i. dr̥ḍha- ‘fest(stehend)’.
Šaltinis:
Balles 2009, 4

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas