Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dirdė́ti
Reikšmė:
громыхать, болтать
Straipsnelis:
[Aptariamos praslavų leksemų baltiškosios paralelės; nagrinėjami slavų *dunda refleksai.] Sl. *dъrdati (= *dr̥dati) ʻпостукивать, трещать, болтатьʼ SP turi baltišką atitkmenį lie. dirdė́ti ʻгромыхать, болтатьʼ. Su dirdė́ti, dirdinė́ti ʻслоняться, бездельничатьʼ yra susijęs lie. *dirda (plg. lie. avd. Dirda), siūlomas šaltinis brus. tarm. ды́рда ʻверзилаʼ. Abejotinas yra gretinimas ды́рда su prasl. *dylь ʻдальʼ [ЭССЯ 5, 201]; ginčytinas čia ir ryšys su rus. ды́лда, kuris greičiausiai yra baltizmas. žr. dundulis
Šaltinis:
Аникин 1997 (1998), 220

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas