Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dìrsė
Reikšmė:
tam tikra žolė
Straipsnelis:
[Priminsiu tuos le. kalbos baltizmus (žr. Лаучюте Ю., Словарь балтизмов в славянских языках, Л., 1982), kurie fiksuojami jau s. le. kalboje:] dyrsa (p. 12) ‘dirsė (tam tikra žolė)’ : 1596 – lie. dìrsė ‘t. p.’
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 349
Antraštė:
dìrsė
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. дырса ‘dirsė (Bromus)’ ir dažnesnis sinonimas гíрсa, plg. Smulkova ZPSS 217; Jablonskis LŽ 65; r. trm. (vakarų) дырса Dalis TC I 507; ukr. trm. ди́рза Makoveckis (S. Makowiecki) Słownik botan. łac.-małor. […] 64, gal ukr. múpca (tik kito augalo – ašuotės, Stipa – pavadinimu) op. cit. 361 t. Dėl reikšmės plg. le. trm. tyrsa ‘dirsė; ašuotė’ SJP VII 192); dyrsa SJP I 621 (ir dersa 446) ir kt. Iš lie. dìrsė (dìrsa).
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 58
Antraštė:
dirsė
Reikšmė:
Bromus sp.
Straipsnelis:
žr. padirsė
Šaltinis:
Gliwa, Stukonis 2008, 61–72

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas