Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dìrtas
Reikšmė:
luptas
Straipsnelis:
Alb. zdramë f. ‘žaizda ant arklio gogo’. Giminiškas su alb. me zdrâ ‘išpūsti’, zdranem ‘išpusti nuo pašaro’ (Weigand); Bashkimi raštuose m'u zdrâ me mish ‘empire il ventre di carne ed altri comestibili in tal modo che questo si gonfi’, zdram m. ‘nešvarumas’. Mati tarmėje zdramë vadinama pleiskanoto veido moteris. Galbūt giminiškas su alb. dregëz ‘šašas’, o, be albanų, su gr. δέρμα, δορά ‘oda’, [anglosaksų teter, lie. dedervinė̃], δρατός, δαρτός ‘nudirtas’, lie. nu-dìrtas ir t. t.; ide. der- ‘nulupti, nudirti’.
Šaltinis:
Çabej 1968b, 95–96, 114
Antraštė:
dir̃tas
Straipsnelis:
Lie. dir̃tas (: dir̃ti) partic. praet. pass. (Kuryłowicz A I 219), s. i. dr̥tá- = av. dərəta- ‘išlukštentas; suskaldytas’, gr. δαρτός ‘nuluptas’ – tikslūs atliepiniai šalia sl. *dŕ̥tъ partic. praet. pass. iš *derǫ, dьrati; dьrǫ, derti : dŕ̥ti : slov. odrt, predrt part. praet. pass. iš odrẹ́ti, predrẹ́ti, le. darty nuo XIV a. ‘pjautas, kirstas; nusilupęs, skiepytas; obłupiony, cięty, szczepany’, r. bž. ВЪЗ-ДРЪТЪ ‘pamišęs, beprotis’ (Vaillant GC III 211), ukr. дертий ‘gudrus, klastingas’ (Berneker SEW I 257), plg. antrines formas: r. dial. дрáтый, br. dial. дрáтый ‘suskaldytas, sukapotas’ partic. praet. pass.: *dьrati, derǫ. Tęsia ide. *dr̥ta-, bl.-sl. *dirta-.
Šaltinis:
SłPr V, 55
Antraštė:
dir̃tas
Reikšmė:
geschunden
Straipsnelis:
[Pateikiu pamarėnų (tiksliau pagal Lorentzo skirstymą – slovincų, kašubų, saborų), kitų slavų kalbų ir baltų atitikmenis:] b) pamarėnų (slovincų) ʒartï ‘suplėšytas, sudraskytas’ (prie šito s.-kr. dȓt, ukr. дертий) ~ lie. dir̃tas ‘geschunden’ ← bl.-sl. *dirta- (Trautmann, 52).
Šaltinis:
Hinze 1984b, 192

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas