Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dirti, dera
Straipsnelis:
Oset. dœrœn ‘išmėtytas, nesurinktas šienas; išleisti, nesurišti pėdai’, naujausia vartosena apskritai ‘chaosas, makalynė, nusiaubimas’. Tiksliai atitinka s. i. daraṇa- ‘išrausinėjimas, makalynė’. Turi veiksmažodinį kamieną dar- (ide. *der-) ‘išmėtyti, išrausti, išblaškyti’ ir t. t. Plg. persų derrīdan, daridan, pechlevų darītan, kurdų dariyān, beludžų dirag ‘rausti, plėšyti’, sakų darra ‘aplaužytas gabalėlis’, sakų darą̄nä ‘būti nugramdytam, nugremžtam’ (BŚOS VIII 121), av. dar- ‘atplėšti, išmėtyti, išblaškyti’, s. i. dar- (dr̥ṇāti) ‘išmėtyti, išsiblaškyti’, kauzatyvas (dārayati) ‘išmėtyti, sutriuškinti (priešą)’, arm. tʿerem ‘aš nuplėšiu’, s. sl. дьрати, r. драть, деру, o taip pat у-дар-ять, дрань, драка, lie. derù, dirti, anglosaksų teran, go. ga-taíran ‘išmėtyti, sugriauti’ (vok. zehren), anglosaksų torn, vok. Zorn ‘pyktis’, gr. δέρω ‘plėšiu (odą, žievę ir t. t.)’.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ I, 357

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas