Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dirvónas
Straipsnelis:
[Priminsiu tuos le. kalbos baltizmus (žr. Ю. Лаучюте, Словарь балтизмов в славянских языков, 1982), kurie fiksuojami jau s. le. kalboje:] Le. dyrwan (p. 30) ‘dirvonas’ 1624 [m.] – lie. dirvónas.
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 348
Antraštė:
dirvónas (dirvõnas)
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Apie br. дзірван, jo variantus дзерва́н, дзярва́н, дырва́н, z̕арва́н, z̕eрва́н, z̕ирва́н ir kt. ‘dirvonas, apleista, palikta (keletą metų) nedirbama, sužėlusi dirva’ bei vedinius žr. БРС 246, 564 (plg. ДС 15); Jablonskis LŽ 47, 66 t., 311. Kaip periferinis dialektizmas dar žinomas r. trm. дырва́н ‘dirvonas (pūdymas)’ Dalis ТС I 507, le. trm. dyrwan ‘t. p.’ SJP I 621, Turska POJW 108, 109 ir Wilno i Ziemia Wileńska I 224, Otrembskis JP XVI 82, GJL I 69, Zdancevičius LP VIII 339. Visi iš lie. dirvónas (dirvõnas); dėl ankstesnės etimologijos literatūros dar žr. Fasmeris ЭСРЯ I 559.
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 55
Antraštė:
dirvónas
Straipsnelis:
[Aptariami Lietuvos lenkų tarmės lituanizmai]. Le. trm. dzirwan ‘ugór’, br. trm. дзiрв'ан yra skoliniai iš lie. dirvónas.
Šaltinis:
Rutkowska 2009, 85

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas