Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dóbilas
Straipsnelis:
Bendras visoms baltų kalboms ir neturintis atitikmenų kitose ide. kalbose pavadinimas: lie. dóbilas, la. dābuls, pr. wobilis. Kai kurie fonetiniai šių žodžių pakitimai (la. dābuls, ābols, pr. wobilis) paaiškinami kitų žodžių įtaka.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1958a, 456
Antraštė:
dóbilas
Straipsnelis:
Lie. dobilas ‘Klee’, la. dâbu(o)ls (šalia âbu(o)ls ‘Apfel; Klee’), pr. wobilis ‘Klee’ (woble ‘Apfel’). Pradinis d- turėtų būti antrinis (galbūt pagal kilmę tai ‘obuolio’ šeimos pavadinimo darinys?). Tai patvirtina skolinys į Pabaltijo suomių kalbas: suom. apila (apilas, apelia(s)), karel. apilas, votų apila ‘Klee’ (< Pabaltijo finų prokalbė *apila(s) – ir *apilja(s)?). Prabaltų forma turėtų būti *ābilas (t. p. *ābili̯as?).
Šaltinis:
Koivulehto 2000, 106–107
Antraštė:
dóbilas
Reikšmė:
clover
Straipsnelis:
Pr. wobilis ‘Klee’ < nom. sg. *(v)ɔ·bilⁱs < *(v)ābilas (Mažiulis 4, 259). Bl. *ābilas > lyvių ā̊bol, ā̊bil ‘Klee’ ir kt. vediniai. La. ā̆bu(o)liņš & ābuls ‘t. p.’. Galbūt jie atsirado dėl kontaminacijos iš bl. *ā̆bul-(in-) ‘apple’ & *dābi/ulas ‘clover’ > lie. dóbilas, la. dâbu(o)ls ‘t. p.’ (Fraenkel 1962–65, 99; Mažiulis 4, 259). Bl. *dābulas skiriasi nuo *ā̆bul-(in-) darinių pradiniu d-, tad jis visai galėtų būti kilęs iš etimono ‘apple’. Galbūt juo galėtų būti *ad-ā̆bulas ‘near apple tree’/‘growing near apple-trees’.
Šaltinis:
Blažek 2001b 54–55

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas