Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dodúoti
Reikšmė:
ūbauti, verkti
Straipsnelis:
Lie. dodúoti ‘ūbauti, verkti’, dadóti ‘verkti, kalbėti be ryšio’, ‘tuštintis’, dadė́ti, dãda (: dadénti) ‘gagėti (apie žąsis); verkti (apie vaikus)’; to paties tipo, kaip ir sl. *dadati ‘gagenti, guguoti (apie vaikus)’ : č. dadat(i) ‘[vaikų kalbos] liūliuoti, migdyti’, ukr. dial. дадáкати ‘verkti; gagenti (apie žąsis)’, – garsažodinės kilmės. Plg. taip pat rum. dădăcí ‘slaugyti, puoselėti (vaikus)’ : dădácă ‘auklė’.
Šaltinis:
SłPr II, 326

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas