Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dõktorius
Reikšmė:
daktaras
Straipsnelis:
LzŽ o neretai turi žodžiai, kitur rytų lie. nevartojami arba išlaikantys a, pvz., [69] […]. Greičiausiai naujesnį skolinimą ar senų skolinių vėlesnį perdirbimą rodo tokie žodžiai, kurie turi o vietoj lenkų o, pvz., […] dõktorius ‘daktaras’ (le. doktor).
Šaltinis:
Zinkevičius 1986c, 68t.

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas